Thực tập sinh của TTC Việt Nam trong giờ học tiếng Nhật      

Thực tập sinh của TTC Việt Nam thực hành lắp giàn giáo

Thực tập sinh giới thiệu bản thân khi tham gia thi tuyển  

Thực tập sinh TTC Việt Nam luyện tập tiếng Nhật buổi sáng

Thực tập sinh TTC Việt Nam chào đón nghiệp đoàn bằng bài hát tiếng Nhật

Lễ hội văn hóa Nhật Bản

Lễ hội văn hóa Nhật Bản

Phần thi thể lực của Thực tập sinh TTC Việt Nam